Witamy na stronie poświęconej
zdrowym właściwościom wody

Opinie o jonizatorach wody

 

W tym miejscu zamieszczamy opinie różnych osób o jonizatorach wody i wodzie zjonizowanej. Są to zarówno specjaliści jak też  użytkownicy, którzy na własnym organizmie przetestowali skuteczność działania tej wyjątkowej technologii i przekonali się o jej zaletach.


       
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *  
Fragment wywiadu z dr Diną Ashbach, która prowadziła badania na grupie diabetyków
używających wodę zjonizowaną jako uzupełnienie terapii.

Jak zmieniało się stan pacjentów podczas picia wody jonizowanej z mikroelementami? Chorzy, zarówno z typem cukrzycy jeden jak i dwa, którzy dodatkowo do tradycyjnego leczenia pili wodę jonizowaną z mikroelementami, już po kilku dniach zauważali jawne ulepszenie samopoczucia, zniknięcie słabości i zwiększenie się zdolności do pracy. Szczególnie widoczne to było o chorych miewających oniemienie rąk i nóg, a także z bólem mięśni, skurczami i zatrudnieniami w chodzeniu. Już po dwóch tygodniach u takich chorych przepadał ból nóg i parastezji, przepadały nocne skurcze nóg. Działanie wody jonizowanej z mikroelementami na zawartość glukozy we krwi u chorych cukrzycą typu 2. U chorych 2 typem cukrzycy wskaźniki glukozy we krwi przeciętnie zaczynają zmieniać się w końcu drugiego tygodnia od rozpoczęcia przyjmowania wody alkalicznej. Glukoza we krwi była mierzona przed rozpoczęciem kuracji, po 2 tygodniach od rozpoczęcia, po miesiącu od ukończenia używania wody alkalicznej, później comiesięcznie. Zwykle efekt miesięcznego leczenia trwa około pól roku, potem glukoza we krwi zaczyna powolnie wzrastać. Po 4-6 tygodniowym piciu wody alkalicznej z mikroelementami przy początkowych średnich wartościach glukozy 175 mg/dl oglądaliśmy zniżenie się tych wartości we krwi w średnim: • Po dwóch tygodniach o 16 proc; • Po czterech tygodniach o 11, 5 proc; • Po miesiącu od ukończenia kuracji o 14,9 proc; • Po 2 miesiącach od ukończenia kuracji o 19,4 proc; • Po 3 miesiącach od ukończenia kuracji o 25,7 proc; • Po 4 miesiącach od ukończenia kuracji o 21,1 proc; • Po 5 miesiącach od ukończenia kuracji o 13,7 proc. Co znaczą te procenty? Np. średnie największe zniżenie glukozy było osiągnięte po 3 miesiącach i było 25,7 proc. To znaczy, że jeżeli u chorego przed leczeniem glukoza wynosiła 175 mg/dl to po 3 miesiącach od początku leczenia zmniejszało się o 25,7% i wynosiło około 130 mg/dl, co jest tylko trochę wyżej niż górna granica normalnej krwi. Przy tym, że to działo się adekwatnie zmniejszając ilość medykamentów. U pacjentów z grupy otrzymującej tylko medykamenty nie było żadnego zmniejszenia glukozy.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

„... w ciągu ostatnich 30 lat fascynują wskaźniki zdrowia ludności Japonii i Południowej Korei. W tych krajach wprowadzono nowoczesne technologie poprawy jakości wody. W Japonii już co piata rodzina używa wody alkalicznej. Każdego roku ta wielka liczba użytkowników wzrasta co najmniej o milion. W krajach tych istnieje wiele szpitali, w których zamiast drogich i kontrowersyjnych leków używa się wody alkalicznej. Warto podkreślić, że siłą napędową tej rewolucji nie są firmy farmaceutyczne czy instytucje medyczne, ale prości ludzie, którzy widząc nieskuteczność współczesnej służby zdrowia, postanowili sami wziąć swoje zdrowie w swoje ręce.”


prof. Stanisław K. Wiąckowski
"Jak długo jeszcze będziemy zezwalać na oszukańcze reklamy leków"
Poradnik Dobrego Zdrowia, luty 2010

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kazimierz Wiąckowski. Absolwent SGGW. W latach 1958-1959 przebywał na Stypendium Fundacji Rockefellera w USA, a w 1969-1970 na Kubie, gdzie pracował nad biologiczną ochroną roślin. W 1989 roku został wybrany do Sejmu RP, gdzie przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, twórcą i przewodniczącym pierwszego w dziejach polskiego parlamentaryzmu Ekologicznego Klubu Parlamentu oraz doradcą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie jest Emerytowanym Profesorem Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, autorem ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za prowadzone prace wielokrotnie nagradzany np. przez Wydział Rolnictwa USA oraz Ministra Edukacji Narodowej.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *


Komisja Konkursowa XVI ogólnopolskiego Kongresu Profilaktyki Zdrowotnej Targów Zdrowia i Urody "TRENDY 2011" XXI Targów Medycyny Naturalnej ECOMED 2011 przyznała naszej firmie nagrodę za zgłoszony do konkursu jonizator wody.

W składzie Komisj Konkursowej byli Dr n. rehab. Zygmunt Bronz, Dr n. farm. Jerzy Jambor oraz dr Antoni Kania.

Odwiedzający imprezę i stoisko użytkownicy jonizatorów podkreślali, że od kiedy stosują wodę zjonizowaną zdecydowanie lepiej się czują, przyjmują mniej leków i mają więcej energii.

O "Używaniu wody zjonizowanej ujemnie w terapii chorób przewlekłych" mówił w swym wykładzie dr Krzysztof Krupka a dr Antoni Kania wskazywał na istotną rolę przewlekłego zakwaszenia organizmu w powstawaniu licznych chorób cywilizacyjnych.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *